ons avontuur

We wilden nog ‘iets geks’ doen in ons leven en dat werd een vakwerkhuis in Kröv, waar we sinds 2008 aan het werk zijn. Het pand bestaat uit 3 delen. Het oudste deel is uit '1600 en nog wat', dan een deel uit 1779 en tenslotte de "nieuwbouw" van ergens tussen 1779 en 1820. Onze werkvolgorde kan vreemd over komen; dit komt omdat we er ook in willen wonen en dus wordt er ook aandacht aan het “wooncomfort” besteed.

Archief

Burg Ehrenfels (Hessen)

Oktober 2017 – de uiteindelijke burcht is waarschijnlijk gebouwd tussen 1208 en 1211/1215. Over de tijd ervoor is weinig bekend. Rond 1150 stond de versterkte toren er al en woonde er een ridder. In de eeuw daarna kreeg de burcht een belangrijke functie als Tolburcht en overleefde dankzij de 20 meter hoge en 4,6 meter dikke schildmuur en de 2 33 meter hoge torens de nodige oorlogen. Zelfs toen de tolheffing gedaan werd vanuit de Mäuseturm bleef Ehrenfels eeuwenlang in goede staat.

Aangenomen wordt, dat het verval van de burcht begon in 1688, tijdens de bezetting door de Fransen (hoe kan het ook anders). De buitenste muren werden afgebroken en de grond werd als Weinberg gebruikt. Het tolstation werd verplaatst naar Bingen en in de eeuwen daarna raakte de burcht verder in verval. Zelfs toen het bij de herindeling in 1945 onder Hessen viel, was er geen aandacht voor de burcht. Pas in de jaren (19)90 begon men te denken aan maatregelen om verder verval te voorkomen, maar dat werd opgehouden door een koppel Slechtvalken die de ruïne als woning in gebruik hadden.

Meer info over Burg(ruine) Ehrenfels is o.a. te vinden op:

De fotoserie tot nu toe, met nog maar 1 foto en er zullen er niet snel meer bijkomen:

 

Leave a Reply