ons avontuur

We wilden nog ‘iets geks’ doen in ons leven en dat werd een vakwerkhuis in Kröv, waar we sinds 2008 aan het werk zijn. Het pand bestaat uit 3 delen. Het oudste deel is uit '1600 en nog wat', dan een deel uit 1779 en tenslotte de "nieuwbouw" van ergens tussen 1779 en 1820. Onze werkvolgorde kan vreemd over komen; dit komt omdat we er ook in willen wonen en dus wordt er ook aandacht aan het “wooncomfort” besteed.

Archief

Slaapkamer

Vanaf 2007 – het huis heeft diverse slaapkamers, waarvan de ene bruikbaarder is dan de andere en de een minder ‘eng’ is dan de andere, waarvan een gebroken balk zorgt voor een omlaaghangend plafond, waarbij onwillekeurig de gedachte ‘wanneer stort het in’ naar voren komt. Dit instorten zal wel meevallen, maar er moet t.z.t. wel het nodig aan gebeuren.
De slaapkamers links-voor is het meest bruikbaar en dit moet de eerste echte slaapkamer worden die de slaapbank in de woonkamer gaat vervangen.

2007

Medio 2007  SLAAPKAMER LINKS – VOOR De slaapkamer ‘links-voor’ heeft eigenlijk alles om in de toekomst een mooie slaapkamer te worden: ruimte, licht en er zit nog een kleinere kamer aan vast die -in de nog verdere toekomst- als badkamer ‘en suite’ ingericht zou kunnen worden, waarbij je wel moet bukken bij de deur (minder dan 1,6 m. hoog).

Het behang was hier en daar al gedeeltelijk van de muur afgekomen en omdat we ook wel benieuwd wat er onder zat werden de nodige lagen ‘afgepeld’. Als het slecht weer is gaan we hier mee verder en gaat alles eraf. Inmiddels staat er wel een bed en een extra matras en hebben er de nodige personen overnacht.

2007 – 2012

We hebben de afgelopen jaren niet zo heel veel gedaan in de slaapkamer. We dachten (in 2009) een stuk binnenvakwerk bloot te leggen, maar de balken bleken zo scheef en krom te lopen, dat we het weer dicht gaan maken.

18 mei 2012 – vanwege het minder goede weer hebben we wat geschuurd aan de balk en gekeken en nagedacht over hoe we verder zullen gaan met de wanden.

2013

Dit jaar hebben we niet echt in de slaapkamer gewerkt.

2014

9 juli 2014 – omdat het nog wel de nodige jaren zal duren voor we toe zijn aan het renoveren van het oudste deel, zijn we als “regenproject” c.q. “niet-tuintrapmuurproject” begonnen aan het fatsoeneren van de grote slaapkamer boven. Jaren geleden hebben we hier het behang afgehaald en wat leem verwijderd om de constructie te kunnen bekijken. Ook waren we begonnen met het weghalen van de verf op de grote balk. Daarna kwamen er andere dingen en bleef deze kamer een paar jaar onaangeroerd. We gaan we hem nu verder opknappen, om ook een betere extra slaapgelegenheid te hebben.

Bij het deel waar we het leem weggehaald hebben, was het de bedoeling om het vakwerk zichtbaar te laten, maar dit vakwerk is zo scheef en raar in elkaar gezet, dat er over een afstand van ca. 2 meter al 7 cm. verschil in zit. Het grootste deel maken we maar weer dicht. Aanvankelijk wilden we een stuk aan de onderkant openlaten, maar later toch maar niet.

Voor het eerst hebben we nu een stuk muur hersteld op de authentieke leembouwmethode, met originele leem die elders uit het huis afkomstig is. Dit ging eigenlijk heel goed (vonden wij) en het geeft de burger moed om ook andere stukken op deze manier te repareren of te maken!

In een paar muren zitten behoorlijke scheuren en om die dicht te kunnen maken moet eerst  een deel van het stucwerk eraf. Toen we hieraan wilden beginnen ontdekten we dat de muur, een stukje plafond en een balk nat waren. Omdat dit een leemconstructie is, kan water grote schade veroorzaken en dus gingen we op onderzoek uit.

11 juli 2014 – omdat het weer ’s ochtends wat bedenkelijk was, zijn we verder gegaan in de slaapkamer, waar het nodig loszittend stucwerk werd verwijderd en werd afgevoerd naar de bouwpuin opslagplaats in de tuin. We hebben ook besloten om het stuk blootgelegde vakwerk weer gedeeltelijk -of misschien helemaal- dicht te maken, omdat het hout te scheef is. Hoe dat komt weten we trouwens nog niet.

Als eerste moet het leem er weer op. Bruikbaar leem wat op andere plaatsen uit wanden en vloeren kwam hebben we altijd bewaard onder een zeil in de tuin en dat kwam nu weer goed van pas. Dit leem, waar voor de stevigheid stro doorheen zit (als een soort wapening), wordt nat gemaakt en dan als een soort klei op de muur geplakt.

12 juli 2014 – in de slaapkamer hebben we weer loszittende stukken verwijderd en kwamen hierbij o.a. een soort van geverfde plint tegen. In het leem zitten enkele diepe brede scheuren, die zelfs doorliepen tot in het behang. Het behang en stucwerk is er inmiddels grotendeels af en nu gaan we proberen om de grote scheuren in het leem dicht te maken (met leem).

We hebben leem uit het vakwerk tussen woonkamer en terras natgemaakt en in de scheuren gedrukt; eens kijken of dit houdt.

18 juli 2014 – om aan de hitte te ontsnappen werd er in de slaapkamer weer wat leem op de wand gesmeerd. De vorige leem was droog en was blijven zitten, dus kon de volgende laag erop. Als al het leem erop zit, dan moeten we kijken met welke Putz we het gaan afwerken.

19 juli 2014 – vanaf de nieuwbouw lang geleden zijn er in de slaapkamer diverse lagen stucwerk en behang over elkaar heen gezet. De oudste lagen (van voor 1700?) bestaan uit dunne stuclagen met daarop patronen geschilderd met een sjabloon. We willen de diverse lagen zichtbaar maken en misschien hier en daar wat repareren of aanvullen.

7 oktober 2014 – het repareren van de leemwand in de atelierslaapkamer doen we met cementvrije Kalkgrundputz, die speciaal voor leemwanden is. Het lijkt wat op cement en is een soort van basis stuclaag die op het leem komt. Vanwege de “onrechtheid” van de wanden viel het niet mee om het erop te krijgen, maar we zijn wel tevreden over het resultaat. Hier overheen komt een dun afwerklaagje (omdat de grondlaag vrij ruw/grof is) en daar weer overheen komt leemverf. Daarna is het af.

8 oktober 2014 – even konden we nog buiten aan de muur werken, maar al vrij snel begon het te regenen. Een beetje regen wordt nog wel opgevangen door de kastanjeboom van de buren, maar het was al snel meer dan een beetje en dus gingen we binnen verder met het repareren van de leemwanden in de slaapkamer.

9 oktober 2014 – het schiet al aardig op in de slaapkamer; de kleinere gaten in het stucwerk zijn dicht en ook de grotere gaten worden kleiner. Bij de grotere diepere gaten moet het stucwerk in meerdere dunne lagen van maximaal 15 mm. dikte aangebracht worden, het kan dus niet in 1 keer. Tussendoor moet er dan gewacht worden tot de vorige laag droog is.

Ook werd van een ander stuk wand de leemlaag hersteld. Dit was het laatste stuk leem wat nog gerepareerd moest worden en als droog is kan hier ook de Lehm Grundputz (basis stuclaag voor leemwanden) overheen.

17 oktober 2014 – in de slaapkamer was het leem al wel wat droger, maar nog niet droog genoeg voor de Grundputz (= basis stuclaag), dus gingen we de Putzglätte proberen. Dit is een fijner soort stucmiddel met een pasta-achtige structuur, wat in een dun laagje over de Grundputz komt.

Het was even wennen, maar het viel niet tegen en we zijn benieuwd hoe het er morgen uitziet.

31 oktober 2014 – in de slaapkamer gingen we verder met het stuk muur bij het lage deurtje. We hadden ooit het idee gehad om hier vakwerk bloot te leggen, maar omdat het vakwerk daar zo’n ontzettend scheef was, zijn we het maar weer dicht gaan maken. Op de ouderwetse manier, dus met leem en speciaal leemstucmiddel.

1 november 2014 – vandaag gingen we weer terug, maar voor het zover was stond er nog wat werk op het programma. In de slaapkamer gingen we verder met de Putzglätte (fijn stucwerk) op de muur naast de lage deur.

7 november 2014 – op het programma stond het opmaken van de zak Putzglätte waarmee de muur van de slaapkamer en toekomstig atelier weer verder gerepareerd werd. De hoek met de kamer met de lage deur is nu af.

8 november 2014 – in de slaapkamer werd het laatste restje Putzglätte opgemaakt en de meeste wanden zien er weer toonbaar uit. Gezien de temperaturen zal het wel volgend jaar worden voor we hier verder gaan.

2015

9 mei 2015 – in de slaapkamer annex toekomstig atelier hebben we de patronen op de muur overgrtrokken op plastic. We gaan proberen om hiervoor een sjabloon te maken, zodat we de versierselen kunnen herstellen. We zijn erg benieuwd of dat lukt.

Intussen hebben we ook een paar scheurtjes ontdekt in het stucwerk wat we vorig jaar op de muur gezet hebben. Die zitten vooral in de aansluiting tussen oud en nieuw. De vraag is of dat überhaupt te voorkomen is, want het hout blijft werken en het stucwerk niet. We gaan het nog een keer met ander spul proberen.

15 & 16 mei 2015 – in de slaapkamer waar we vorig jaar wanden hersteld hebben, hebben we nu een hechtprimer of het leemstucwerk aangebracht. Deze primer –op natuurlijke basis- zorgt voor een betere ondergrond voor de kalkverf die de muur uiteindelijk de definitieve kleur moet geven. Dit was weer een nieuwe activiteit voor ons en het ging probleemloos.

8 juli 2015 – het werk verplaatste zich naar de slaapkamer boven. Daar hebben we weer wat van de oude versieringen op de muren blootgelegd. Helemaal compleet krijgen we het nooit, want grote stukken ontbreken of zijn beschadigd. T.z.t. willen we dit gaan conserveren met een transparant “spul” (we weten nog niet wat), zodat het bewaard blijft.

In de slaapkamer hebben we ook de nodige stukken muur gerestaureerd en daar hebben we nu een laagje grondverfachtige hechtprimer  op gedaan. Hiermee zou de verf  van de definitieve laag kalkverf beter moeten houden.

19 juli 2015 – vandaag gaan we weer terug, maar voor het zover is gaan we nog een paar klusjes doen. Als eerste hebben we de hoek van de slaapkamer geverfd; de hoek die er vorig jaar nog zeer bouwvallig uitzag, zoals op de foto hiernaast te zien is.

1 augustus 2015 – het werk van vandaag leek wat op dat van gisteren. Op de slaapkamer annex atelier hebben we de nep plint er zoveel mogelijk afgeveegd. Het lijkt wel of ze die lang geleden met roet “geverfd” hebben. Daarna hebben we hier en daar nog wat verf afgekrabd om de muurtekening eronder zichtbaar te maken. Dit is een behoorlijk priegelwerk wat je niet te lang achter elkaar moet doen.

2, 10, 12 & 15 augustus 2015 – in het atelier annex slaapkamer hebben we weer kalk van de muur gekrabd om de tekeningen in het zicht te krijgen. Stukken die te slecht zijn of waar de onderlaag er ook af is verven we met kalkverf om in stijl te blijven.

28 augustus 2015 – in de slaapkamer annex atelier is voorlopig nog van alles te doen, ook al is de kamer al enorm opgeknapt en onherkenbaar ten opzichte van vorig jaar. We hebben weer wat stuukwerk af gepulkt (om de sjabloon-tekeningen zichtbaar te maken), een stuk muur gerepareerd en de muur op diverse plekken gegrond en geverfd.

13 september 2015 – we hebben een stuk van de muur naar de kamer met de lage deur geverfd.

10, 12 & 14 oktober 2015 – we hebben weer wat  stuuksel afgekrabd om de oude sjabloontekeningen eronder zichtbaar te maken. Dit is een tijdrovend priegelwerk wat je niet te lang achter elkaar moet doen.

15 & 16 oktober 2015 – weer hebben we wat stuuksel afgekrabd en een stuk muur geverfd met kalkverf. Het schiet nu aardig op.

23 oktober 2015 – vandaag is er tussen de andere karweitjes door weer wat geverfd.

24 oktober 2015 – in de loop van de jaren is veel van de stopverf waarmee de ruiten vastgezet zijn verdwenen. Om te voorkomen dat de ruitjes eruit zouden vallen, hebben we besloten ze (tijdelijk) vaster te zetten met kit. Toen we dat wilden doen, bleek de kit een iets andere kleur (bruin) te hebben dan gedacht (wit). Omdat we niets anders hadden, hebben we de kit toch maar gebruikt en komt er t.z.t. een laagje verf overheen.

Er is dit jaar een hoop werk gedaan in de slaapkamer. Het is nog niet helemaal af, maar het moment dat we een “echte” slaapkamer hebben komt dichterbij. Misschien in 2016?

2016

16 juni 2016 – tot nu toe zijn we dit jaar eigenlijk alleen in de keuken bezig geweest, maar vandaag hebben we ook maar weer eens wat verf van de grote balk afgeschraapt.

17 juni 2016 – net als de afgelopen dagen hebben we weer wat verf van de balk in de slaapkamer afgehaald. Nog een paar keer en de balk kan geïmpregneerd worden en in de lijnolie gezet worden.

18 juni 2016 – de balk in de slaapkamer is af! Het witte kalkachtige spul is eraf en er zit een laag impregneerolie op tegen schimmel en ongedierte op.

8 juli 2016 – tussen het keukenwerk door hebben we de kaalgemaakte balk in de slaapkamer in de lijnolie gezet. Die ziet er hierdoor nog mooier uit en is nu af.

7 oktober 2016 – door de kou was de Putz op het keukentrapje nog niet droog genoeg en zijn we boven in het atelier gaan werken. We hebben beschadigingen van een raam gerepareerd en daarna het raam en kozijn geverfd.

Toen dat af was, hebben we de -eigenlijk te moderne- slaapkamerdeur (die er dus ooit uit gaat) opgeschuurd en gebeitst en van de “lage kamer”(eigenlijk de kamer met de lage deur), hebben we het -gelukkig wel oude- kozijn opgeschuurd en geverfd. Er zat een lelijke grijskleur op en nu heeft het een licht crèmekleur, waardoor het er echt mooi oud en origineel uit ziet.

8 oktober 2016 – vanwege het druivenplukken hebben we niet zoveel gedaan; de deur van de lage kamer geverfd en ook de buitenkant van het kozijn aan de straatkant kreeg een nieuw verfje. Verder hebben we de ruiten in het raam van de lage kamer gezet, zodat het raam hopelijk voor de winter teruggezet kan worden.

9 oktober 2016 – rond de middag kwam de zon door en het werd zowaar nog een mooie herfstdag. Als het boven in de slaapkamer nog 1 graad warmer wordt, dan kunnen we daar nog wat verven. Dat werd het en dus is het lelijke grijs van de lage deur definitief verdwenen onder een 2e laag verf in de kleur licht-ivoor.

9 oktober 2016 – de temperatuur ligt inmiddels onder de minimale verwerkingstemperatuur van bepaalde materialen. We moesten wachten tot ’s middags de temperatuur “hoog” genoeg was om de slaapkamerdeur en het kozijn voor de 2e keer te beitsten. 

We weten ondertussen ook wat we met de oude planken vloer in de slaapkamer gaan doen: schuren en beitsen. Als proef hebben we de vloer in een hoek licht geschuurd en in de beits gezet. Dit zag er goed uit, het doffe stoffige uiterlijk was weg en de tekening van het hout werd beter zichtbaar. We hebben daarom besloten de hele vloer te gaan doen en het is ook iets wat we zelf kunnen doen.

11 oktober 2016 – Na de koffie zijn we verder gegaan met het beitsen van de slaapkamervloer. We schuiven de spullen aan de kant, schuren wat planken en beitsen die. Na een uur is de beits al stofdroog en dan kan het volgende stuk gedaan worden. We hebben 10 van de 32 planken gedaan, maar er is niet genoeg beits om alles te doen.

12 oktober 2016 – omdat het te koud was om ramen open te zetten, hebben we binnen de afwerklijst van een kozijn geverfd. Je hebt hier meteen eer van je werk, want met een nieuwe verflaag ziet het er een stuk beter uit.

15 oktober 2016 – het losse raam is niet los meer, want het zit weer op z’n plaats in de kamer met de lage deur. We hebben het volgende raam eruit gehaald en dat is een slaapkamerraam. Hiervan is een ruitje kapot gehageld en afgedekt met een stuk dakleer en ook van een ander ruitje ontbreekt een stukje. Dit is nu het nieuwe losse raam wat we gaan opknappen.

28 oktober 2016 –  van het slaapkamerraam wat er nu uit is, waren 2 ruitjes kapot. Eén hadden we dichtgeplakt met dakband en dat zat er nog steeds (te) goed op. Het moest eraf om het raam op te kunnen knappen. Met enige moeite ging dat en we hebben meteen alle ruitjes eruit gehaald en hier en daar wat geschuurd. De onderkant ziet er slecht uit en we moeten nog bedenken hoe we dit gaan opknappen.

29 oktober 2016 – voor 1 raam van de slaapkamer hangt weer vitrage; we hebben de originele schoongemaakt en weer teruggezet.

2017

7 mei 2017 – op de slaapkamer annex atelier hadden we gordijnen eraf gehaald om te wassen, want dat was deze eeuw nog niet gebeurd (en misschien de eeuw daarvoor ook niet?). We hebben de gordijnenhaken en weer opgedaan, een roe rechtgebogen en iets ingekort en de gordijnen weer opgehangen.

19 mei 2017 – we zijn verder gegaan met het raam wat we eruit gehaald hebben. Dit lijkt het slechtste raam te zijn, want de onderkant was aardig rot. We hebben het aan- en opgevuld met houtvuller omdat we het raam willen houden.

De oude ramen, met glas van maar 2 mm dik, isoleren niet, maar we willen ze voorlopig niet kwijt.

Daarna zijn we verder gegaan met de slaapkamervloer, waar we vorig jaar mee begonnen waren. De hele vloer is nu geschuurd en als het stof neergedaald is, dan gaan we (morgen) eerst stofzuigen en daarna de vloer beitsen.

4 juni 2017 – in de slaapkamer hebben we het laatste deel van de vloer gelakt. De hele vloer is nu gedaan en nu kan de 2e laag erop.

1 en 2 juli 2017 – we hebben nu een 2e laag beits op een deel van de vloer gedaan en de dag erop hebben we nog een stuk gedaan. De rest komt binnenkort en dan is de vloer af.

5 juli 2017 – we hebben er weer een slaapkamerraam uitgehaald en de plank erin gedaan. Er is dus weer een nieuw ‘los’ raam om op te knappen en we zijn begonnen de loszittende (stop)verf eraf te krabben.

6 juli 2017 – tussen het keukenwerk door hebben we boven het laatste stuk van de slaapkamervloer gebeitst (die is nu af).

7 juli 2017 – het losse slaapkamerraam heeft her en der slechte plekken en er ontbreekt de nodige stopverf. Er is ooit een stuk hout vervangen bij een scharnier, die daarna heel lelijk teruggezet is. Op het scharnier zit een hoekijzer wat normaal met bolkopspijkers vast zit, maar in plaats daarvan zat het nu vast met lelijke spaanplaatschroeven die bovendien nog een verzonken kop hadden en scheef zaten omdat het gat te klein was. We hadden nog wat kleine houtschroefjes en die hebben we erin gezet.

8 juli 2017 – de slaapkamer is al zover af dat we wat aan de inrichting kunnen doen. In onze “meubelopslag” hadden we nog een bureau staan. Dat hebben we in elkaar gezet en we hadden ook nog wat spullen om erop te zetten.

28, 29 & 30 juli 2017 – het volgende losse slaapkamerraam hebben we geschuurd en in de grondverf gezet. De dag erop hebben we het raam lichtjes opgeschuurd en daarna de binnenkant voor de eerste keer gelakt. Op dag 3 ging er nog een laag aflak overheen en toen was er weer een raam af.

7 augustus 2017 – het volgende losse raam was klaar, dus het was weer tijd om de ramen te wisselen. Het opgeknapte raam kon er weer in en we hadden weer een nieuw los raam. Het opgeknapte raam ging niet goed dicht en om dat te verbeteren hebben we de dikke laag oude verf en plamuur van het kozijn afgekrabd.

10 augustus 2017 – het losse raam boven is geschuurd en de losse oude stopverf is eraf. We gaan het nu opnieuw kitten en verven.

1 september 2017 – het was de bedoeling om te beginnen met even wat beglazingskit op het losse raam te doen, maar dat ‘even’ duurde ook dit keer weer behoorlijk lang. Eén van de drie ruitjes was namelijk kapot en moest vervangen worden. Het was een hele klus om alle oude stopverf eraf te krijgen en er moest ook weer een ruitje op maat gesneden worden. Dat ging weer net zo lastig als de vorige keer. De eerste brak verkeerd en de tweede ging net goed. Alle ruitjes hebben we gekit en morgen doen we de andere kant en halen de overtollige kit weg.

15 september 2017 – de dag begon met het afkrabben van beglazingskit van het losse raam. Daarna hebben we het opgeschuurd en in de grondverf gezet. De buitenkant van het kozijn van het zijraam van de slaapkamer hebben we gerepareerd met Reparaturspagtel (bij de aansluiting met de stenen vensterbank) en houtrotvuller. Gelukkig droogt dat spul snel zodat het in de grondverf gezet kon worden.

17 & 18 september 2017 – we hebben 2 laklagn op het losse raam gedaan. De binnenkant is af, maar aan de buitenkant komt nog een 3e laag. Morgen zetten we het terug en beginnen we aan het volgende raam. Ook hebben we nog een kozijn aan de niet-straatkant van de slaapkamer geverfd, zodat ook dat er weer even tegen kan.

19 september 2017 – het losse raam kon terug en dat ging vrij soepel. Daarna hebben we er een raam aan de straatkant uitgehaald en dat is nu het nieuwe losse raam wat opgeknapt wordt.

20 – 23 september 2017 – waar nodig hebben we de ruitjes van het losse raam vast gezet met beglazingskit. Daarna hebben we het kozijn van de lagedeurkamer gelakt. Morgen de 2e laag en dan zijn dat kozijn en de 2 ramen af. De volgende dag hebben we het losse raam voor de laatste keer gelakt en een dag later kon het terug. Ook het kozijn kreeg z’n laatste likje verf en de haakjes voor de vitrage zitten er ook weer op. Daarna hebben we weer ramen gewisseld. Het losse raam van de straatkant zit er weer in en het volgende raam is eruit. De ramen van dit raam zaten er slechter uit; we hebben zoveel mogelijk losse stopverf en plamuur eraf gehaald en alles opnieuw vastgezet met beglazingskit.

6 oktober 2017 – nadat we opgeruimd hadden kon de opbouw van het smeedijzeren bed beginnen. We hadden als test al eerder een deel in elkaar gezet, waardoor het monteren van het bed – ondanks het ontbreken van een handleiding – redelijk soepel ging.

Ook het frame van de hemel (het is een hemelbed) leek probleemloos te gaan, totdat een lamp in de weg bleek te hangen. Het werk aan het bed werd onderbroken om de lamp van het plafond af te halen. Dat lukte, maar de bedrading in de lamp was enorm slecht en terugzetten vonden we niet verantwoord. De keuze tussen vervangen van de bedrading of een andere lamp ophangen viel op de andere lamp. We hadden nog een lamp die eigenlijk beter paste en die konden we met enige moeite zo ophangen zodat die niet in de weg hing.

Het hemelframe zat erop en toen kwam de echte uitdaging; de hemel! Het stuk stof met slierten, touwtjes en knopen hebben we op allerlei manieren geprobeerd op te hangen, maar niets zag er goed uit. Een reclameplaatje bracht uitkomst en daarna lukte het wel. Gelukkig maar, want het begon al te schemeren.

’s Avonds hebben we gekeken of de nieuwe lamp genoeg licht geeft. Erg veel licht is er niet, maar we hebben er intussen ook een bureau met bureaulamp neergezet.

27 oktober 2017 – we hadden de op Marktplaats gevonden slaapkamerkast meegenomen.

Het in elkaar zetten was eenvoudig want daarvoor hoeven maar 4 bouten vastgedraaid te worden. Onder 3 van de poten hebben we een plankje gedaan om de kast wat rechter te laten staan.

Het nachtkastje hebben we ook uitgeladen, maar we bedachten ons nu dat we hier eigenlijk geen goede plaats hebben voor de eveneens meegenomen dekenkist, die gaat dus mee terug.

Met de eerder meegenomen spullen hebben we het hoekje bij de ‘kamer-met-de-lage-deur’ gevuld en dat is een enorm verschil met hoe het er daar ooit (2014) uitgezien heeft. Deze slaapkamer is nu aardig af, maar er moet nog wel een keer een andere deur in, want die er nu in zit past niet echt bij de rest.

2018

4 mei 2018 – in de slaapkamer staat een klerenkast zonder planken en stapels kleren van 1,5 m hoog is wat onhandig. Van de gesloopte gangkast hadden we een stuk bewaard en nu hebben we in ieder geval 1 kastplank.

Eind vorig jaar, toen het al te koud was om er iets aan te doen, zagen we dat we vergeten waren om beglazingskit op de onderrand aan de binnenkant van een raam in de kamer-met-de-lage-deur te doen, terwijl dit vanwege het condenswater juist een kwetsbare rand is. We hebben er kit in gedaan, zodat het water niet meer in het kozijn kan lopen. Er moet nog wel een keer een likje verf op, omdat de kit net een iets andere kleur heeft dan het kozijn.

14 mei 2018 – boven de ramen in de slaapkamer hangen “gouden” sierrandjes die zo kitsch zijn dat ze weer goed passen. Als sinds het begin was er één gebroken en nu de slaapkamer opgeknapt is, valt dit uit de toon. Er waren de nodige lijmklemmen nodig om het recht tegen elkaar aan te krijgen, maar we denken dat het zo moet kunnen.

15 mei 2018 – het sierrandje van het slaapkamerraam kwam goed (vast en recht) uit de lijmklemmen. Na hier en daar wat lijmrestjes weg gekrabd te hebben, kon er een nieuw laagje goudverf op. Helaas, dat ging niet door, want de goudverf werd zilverkleurig. We gaan wat anders zoeken.

21 juli 2018 – een memorabel karweitje was het ophangen van het gouden randje bij het gordijn, waarmee de slaapkamer af is! In 2007 zijn we begonnen met het lelijke behang eraf te trekken en daarna kwam een leemwand aan de beurt. De puinhoop leek in het begin alleen maar steeds groter te worden, maar uiteindelijk is het een mooie kamer geworden.

2019

9 augustus 2019 – tussen de bouwkarweitjes door hebben we een latje in de hoekkast gemaakt waardoor de klep aan de onderkant weer open kan. Toen dat gedaan was kon de kast naar z’n bestemming op de slaapkamer.

2020 & 2021

Niets gedaan aan de slaapkamer.

2022

4 juni 2022 – zo af en toe komt er een andersoortig karweitje tussendoor en dat was dit keer een plank voor de slaapkamerkast. De plank die er nu inzit is een doorgezakte noodplank. Van in totaal 24 eiken latjes van 9 mm dik, met verschillende breedtes, gaan we nu een nieuwe plank maken. 

Nadat we de plankjes op breedte en lengte gezaagd hadden, hebben we ze gelijmd en alles zo goed mogelijk vastgezet met lijmklemmen. Het was niet mogelijk om op elke verbinding een klem te zetten en het is afwachten of het gelukt is. De maten zijn iets groter dan nodig, zodat we de plank als geheel op maat kunnen zagen.

6 juni 2022 – de kastplank is uit de klemmen gehaald en over het algemeen zijn we tevreden. Hier en daar zit een spleetje, maar die zie je niet meer als de plank in gebruik is. We hebben de plank geschuurd en het op maat zagen doen we morgen (vanwege de herrie).

7 juni 2022 – als het kan testen we zelfgemaakte dingen. Dit keer werd de kastplank getest en die doorstond met glans een belasting van meer dan 80 kilo. Voor de zekerheid is de plank geïmpregneerd en als die droog is, dan kan die in de kast.

8 juni 2022 – de plank in de slaapkamerkast paste prima, maar kon er nog niet in. Het scheefhangen van de noodplank werd ook veroorzaakt doordat verbindingen in de zijkant van de kast los zaten. We hebben die gelijmd en morgen gaat de plank erin.

9 juni 2022 – de lijmklemmen van de slaapkamerkast konden eraf en de nieuwe plank kon er definitief in. Een paar jaar geleden hadden we de kast redelijk waterpas gezet, maar nu stond die behoorlijk scheef. We denken dat dit gekomen is doordat de kast met 1 poot op een relatief smalle vloerplank stond en dat de plank wat doorgebogen is. Links en rechts ligt er nu een plankje onder de poten, zodat het gewicht wordt verdeeld over meerdere planken.

2 juli 2022 – de kast in de slaapkamer was waarschijnlijk ooit een legkast, waar we geen planken van hebben. De eerste plank hadden we al eerder gemaakt en vandaag hebben we een oude gordijnroe hergebruikt als stang voor hangkleren.

Ook zijn we begonnen aan de kleinere planken die aan de zijkant komen. Die worden ook weer gemaakt van 2 lagen kleine eiken plankjes. Hoeveel dit er worden weten we nog niet, maar in ieder geval 2.

2 juli 2022 – deze was waarschijnlijk ooit een legkast, waar we geen planken van hebben. De eerste plank hadden we al eerder gemaakt en vandaag hebben we een oude gordijnroe hergebruikt als stang voor hangkleren.

Ook zijn we begonnen aan de kleinere planken die aan de zijkant komen. Die worden ook weer gemaakt van 2 lagen kleine eiken plankjes. Hoeveel dit er worden weten we nog niet, maar in ieder geval 2.

6 & 7 juli 2022 – als tussendoortje hebben we de kleine plank voor de slaapkamerkast op maat gezaagd en geschuurd. We willen dit hout ook gebruiken voor een kast op de puntkamer en daarom gaan we de plank op verschillende manieren afwerken, zoals Tungolie, notenbeits en eikenbeits, om te kijken wat het beste past.

 

De complete fotoserie van de slaapkamerwerkzaamheden staat hier.